kadıköy escort halkalı escort beylikdüzü escort mersin escort
Tập San Tin Học Quản Lý - Khoa CNTTKD

Tập San Tin Học Quản Lý - Khoa CNTTKD

NỘI DUNG VÀ THỂ LỆ GỞI BÀI

Nội dung:

Tập san Tin học Quản lý là một ấn bản khoa học của khoa Công nghệ Thông tin kinh doanh, trường đại học Kinh tế Tp.HCM. Tập san phát hành mỗi năm 2 số, vào tháng 4 và tháng 10, công bố các bài viết liên quan đến những ứng dụng của Toán học và Tin học vào các lĩnh vực Kinh tế – Tài chính – Quản trị kinh doanh như:

-        Hệ thống Thông tin Quản lý (Management Information Systems, MIS),

-        Hệ thống Thông tin Kinh doanh (Business Information Systems, BIS),

-        Công nghệ Thông tin Kinh doanh (Business Information Technology, BIT),

-        Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning, ERP),

-        Các Nghi thức Bảo mật trong Kinh doanh,

-        Logistics,

-        Thống kê Ứng dụng trong Kinh tế,

-        Khai khoáng Dữ liệu trong Kinh tế,

-        Toán tin Ứng dụng trong Kinh tế,

-        Toán học Ứng dụng trong Tin học.

Bên cạnh đó, tập san cũng dành chỗ đáng kể cho các bài viết chia sẻ các ý tưởng nghiên cứu; các bài viết hướng đến các kiến thức cập nhật, phục vụ trực tiếp công tác đào tạo; cùng các bài viết trao đổi về phương pháp và kinh nghiệm giảng dạy đại học.

Ban biên tập tập san rất mong nhận được các bài viết từ Quý đồng nghiệp trong và ngoài trường đại học Kinh tế Tp.HCM.

Thể lệ gởi bài:

  1. Tập san chỉ nhận đăng những bài viết chưa công bố;
  2. Bài viết có thể được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh với định dạng được quy định trong tập tin “TS-THQL.dot, tham khảo tập tinTS-THQL-Mau.doc, tải về tai đây hoặc liên hệ địa chỉ email jmis@ueh.edu.vn;
  3. Tất cả các bài viết đều được gởi phản biện;
  4. Bài viết dài từ 5 đến 10 trang kể cả tài liệu tham khảo;
  5. Liên hệ và gởi bài trực tuyến tại trang http://jbis.ueh.edu.vn/,hoặc qua địa chỉ email jmis@ueh.edu.vn.

Thông báo

 

Hội thảo WISE15: THÔNG BÁO SỐ 2

 
V/v CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO "Hệ Thống Thông Tin Trong Kinh Tế  – WISE15"  
Đã đăng: 2015-12-17 Chi tiết...
 

Hội thảo WISE15: THÔNG BÁO SỐ 1

 
V/v tổ chức hội thảo khoa học "Hệ Thống Thông Tin Trong Kinh Tế  – WISE15"  
Đã đăng: 2015-11-03 Chi tiết...
 

Hội thảo BISC14: THÔNG BÁO SỐ 3

 
Chương trình hội thảo khoa học "Tin học ứng dụng trong kinh tế - BISC14"  
Đã đăng: 2014-12-18 Chi tiết...
 

Hội thảo BISC14: THÔNG BÁO SỐ 2

 
Thư mời tham dự hội thảo khoa học "Tin học ứng dụng trong kinh tế - BISC14"  
Đã đăng: 2014-12-06 Chi tiết...
 

Hội thảo BISC14: THÔNG BÁO SỐ 1

 

 V/v tổ chức hội thảo khoa học "Tin học ứng dụng trong kinh tế - BISC14"

 
Đã đăng: 2014-10-29 Chi tiết...
 
Các thông báo khác...

S. 1 (2017)


Trang Bìa