Định, Võ. " MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH KINH DOANH." JBIS [Online],.1 (2017): n. pag. Web. 16 Jun. 2024