Định, Võ. " MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH KINH DOANH" JBIS [Online], Number 1 (5 December 2017)