Ngân, ., Đức, H., Tuấn, H., & Trí, N. 2017 Dec 5. XÂY DỰNG THƯ VIỆN HÀM HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC MỘT SỐ BÀI TOÁN ỨNG DỤNG TRONG THỐNG KÊ. JBIS. [Online] :1