Ngân, Đoàn, Huỳnh Văn Đức, Hoàng Anh Tuấn, & Nguyễn Công Trí. " XÂY DỰNG THƯ VIỆN HÀM HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC MỘT SỐ BÀI TOÁN ỨNG DỤNG TRONG THỐNG KÊ." JBIS [Online],.1 (2017): n. pag. Web. 19 Jun. 2024