Nga, Lê, & Nguyễn Mạnh Tuấn. " XÂY DỰNG GỢI Ý CHỌN LỰA PHẦN MỀM CHO CÔNG TY KHỞI NGHIỆP." JBIS [Online], (2015): n. pag. Web. 22 Jul. 2024