Nga, Lê, AND Tuấn, Nguyễn. " XÂY DỰNG GỢI Ý CHỌN LỰA PHẦN MỀM CHO CÔNG TY KHỞI NGHIỆP" JBIS [Online], (18 December 2015)