LEAN SIX SIGMA: MÔ HÌNH CẢI TIẾN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

  • Trần Lê Phúc Thịnh Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM

Abstract

LEAN SIX SIGMA: MÔ HÌNH CẢI TIẾN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

References

[1]. Madhan Kumar (2013). Toyota Production System (TPS). retrieved from http://missiontps.blogspot.com/p/starting-point-of-tps.html.
[2]. Wikipedia (2014). Lean Six Sigma. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Lean_Six_Sigma#1980s-2000s.
[3]. Hirayama (2015). Lean Manufacturing là gì? Ứng dụng về Lean. Retrieved from http://hirayamavietnam.com.vn/lean-manufacturing-la-gi-ung-dung-ve-lean/
[4]. Six Sigma Study (2015). History of Lean. Retrieved from http://sixsigmastudyguide.com/history-of-lean/
Published
2017-12-05
How to Cite
THỊNH, Trần Lê Phúc. LEAN SIX SIGMA: MÔ HÌNH CẢI TIẾN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG. JBIS, [S.l.], n. 1, dec. 2017. Available at: <http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/129>. Date accessed: 21 may 2024.
Section
Bài viết