ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BLACK-SCHOLES ĐỂ ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

  • Thân Thị Thu Thủy Khoa Ngân hàng, Đại học Kinh tế TP.HCM

Abstract

Lý thuyết cũng như thực tiễn đã chứng tỏ được một trong những công cụ quan trọng để phòng ngừa rủi ro trong hoạt động đầu tư chứng khoán là các công cụ phái sinh trong đó có quyền chọn cổ phiếu. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam đã hơn 12 năm hoạt động,  với những  thăng  trầm  trong  thời gian qua đã  làm  cho  các nhà đầu  tư thua lỗ nặng nề, cho đến nay quyền chọn cổ phiếu vẫn chưa chính thức giao dịch để phát huy các chức năng riêng có. Quyền chọn  là một  tài sản có giá  trị, do đó cần được định giá. Định giá quyền chọn là một vấn đề quan trọng , bởi vì chỉ cần một biến động nhỏ của giá có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của hợp đồng, cho nên việc nghiên cứu ứng dụng những mô hình định giá là cần thiết nhằm đưa ra mức phí hợp lý, dung hòa lợi ích của cả bên mua và bên bán quyền chọn. Công thức nổi tiếng về định giá quyền chọn được 2  giáo  sư Fischer Black  và Myron  Scholes  công  bố  vào  năm  1973  0. Mô  hình Black- Scholes nguyên thủy được xây dựng cho việc định giá quyền chọn mua theo kiểu Châu Âu và áp dụng cho cổ phiếu không trả cổ tức. Mô hình này được giới thiệu mở rộng áp dụng sang  lĩnh vực  tiền  tệ  từ các bài báo của Mar Garman và Steven Kohlhagen và bài của Orlin Grabble vào năm 1983 [2], [3]. Bài viết nhằm hướng đến các nội dung sau: phần 1 giới thiệu khái quát về mô hình định giá quyền chọn Black-Scholes nguyên thủy; phần 2 trình bày  sự ứng dụng mô hình đối  với  cổ phiếu SSI  trên  thị  trường  chứng  khoán Việt Nam. Vì đây  là sự  thử nghiệm vào việc định giá quyền chọn cho cổ phiếu  tại Việt Nam nên bài  viết đã  lược giản một  số giả định  của mô hình  và  chấp nhận có những  sai  sót nhất định.

References

[1] BLACK, F. and M. SCHOLES (1973), “The Pricing of Options and Corporate Liabilities”, Journal of Political Economy, 81 (May/June 1973), pp 637-59
[2] GARMAN, M.B. and S.W. KOHLHAGEN (1983), “Foreign Currency Option Values”, Journal of International Money and Finance, 2 (December 1983), pp 231-37.
[3] GRABBE, J.O (1983), “The pricing of Call and Put Options on Foreign Exchange”, Journal of International Money and Finance, 2 (December 1983), pp 239-53.
[4] Thống kê cổ phiếu, thống kê chứng khoán: http://www.cophieu68.com.
Published
2014-11-26
How to Cite
THỦY, Thân Thị Thu. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BLACK-SCHOLES ĐỂ ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. JBIS, [S.l.], nov. 2014. Available at: <http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/19>. Date accessed: 22 july 2024.
Section
Bài viết

Keywords

định giá quyền chọn; mô hình Black- Scholes