SỬ DỤNG THUẬT TOÁN GOM CỤM MỜ KHAI PHÁ CƠ SỞ DỮ LIỆU ERP TRONG DOANH NGHIỆP DƯỢC PHẨM

  • Nguyễn Đình Thuân Trường ĐH Công nghệ Thông tin, ĐHQG-TPHCM
  • Đoàn Huấn EnterSoft Software Solution Joint Stock Company, TPHCM

Abstract

Thuật toán gom cụm Fuzzy c-means và Fuzzy c-means kết hợp véctor  trọng số được được sử dụng  trong bài báo này nhằm gom cụm dữ  liệu  trong cơ  sở dữ  liệu ERP doanh nghiệp. Mục đích  là  thực nghiệm, so sánh hai  thuật  toán này  trong việc  tìm kiếm các nhóm dữ liệu phù hợp cụ thể ở đây là các nhóm khách hàng có cùng những đặc tính như doanh số, lợi nhuận, số tiền thanh toán, nợ quá hạn... nhằm hỗ trợ cho ban lãnh đạo doanh nghiệp có các quyết định đúng đắn khi đề ra các chính sách  thích ứng cho  từng nhóm khách hàng này, từ đó gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp.

References

[1] ĐOÀN HUẤN, Các tài liệu, hồ sơ khảo sát, phân tích thiết kế phần mềm ERP, Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm EnterSoft. 2001-2011.
[2] NGUYEN BICH LIEN, DO PHUC. An application of data mining to revenue cycle in ERP and E-commerce environment. Proceedings of the sixth international conference on Information Technology for Education and Research. 2010.
[3] TAOYING LI AND YAN CHEN. Fuzzy K-Means Incremental Clustering Based on K-Center and Vector Quantization. Journal of computers, Vol 5, No 11, Nov 2010.
[4] ĐỖ PHÚC. Giáo trình Khai thác dữ liệu, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM - 2009.
Published
2014-11-26
How to Cite
THUÂN, Nguyễn Đình; HUẤN, Đoàn. SỬ DỤNG THUẬT TOÁN GOM CỤM MỜ KHAI PHÁ CƠ SỞ DỮ LIỆU ERP TRONG DOANH NGHIỆP DƯỢC PHẨM. JBIS, [S.l.], nov. 2014. Available at: <http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/20>. Date accessed: 22 july 2024.
Section
Bài viết

Keywords

Gom cụm dữ liệu; gom cụm mờ