XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỎI ĐÁP TỰ ĐỘNG CHO CÂU HỎI FACTOID

  • Lê Nguyễn Bá Duy Học viên cao học, Khoa Công nghệ thông tin, ĐH KHTN – ĐHQG, Tp. HCM
  • Hồ Bảo Quốc Khoa Công nghệ thông tin, ĐH KHTN – ĐHQG, Tp. HCM

Abstract

Bài báo trình bày một cách xây dựng hệ thống trả lời tự động tổng quát cho các câu hỏi factoid với nguồn dữ liệu web. Hệ thống sử dụng kỹ thuật phân loại văn bản để phân loại câu hỏi (Question Classification), sử dụng các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên như nhận dạng định danh (Name Entity Regconition), gán nhãn từ loại (Part of Speech Tagging) để rút trích câu trả lời (Answer Extraction), từ đó xếp hạng và đưa ra câu trả lời cho câu hỏi. Việc tìm kiếm các văn bản liên quan được thực hiện thông qua bộ máy tìm kiếm Google.

References

[1] Demner-Fushman, Dina; Complex Question Answering Based on Semantic Domain Model of Clinical Medicine; OCLC's Experimental Thesis Catalog, College Park, Md.: University of Maryland (United States), 2006.
[2] Hai Doan-Nguyen, Leila Kosseim; Improving the Precision of a Closed-domain Question-Answering System with Semantic Information; ACL 2004 Workshop on Question Answering in Restricted Domain,2004- acl.ldc.upenn.edu
[3] Roussinov, D., and Robles, J. (2004b); Web Question Answering: Technology and Business Applications; In the proceedings of 2004 American Conference on Information Systems. August 6 – 8,New York, NY.
[4] Radev, D., Fan, W., Qi, H., Wu, H., Grewal, A. (2002) Probabilistic Question Answering on the Web; Proceedings of the 11th World Wide Web Conference, Honolulu, HI.
[5] Dumais, S., Banko, M., Brill, E., Lin, J., and Ng, A. Web Question Answering: Is More Always Better? (2002) Proceedings of the 25th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Tampere, Finland
[6] Burke, R., Hammond, K., Kulyukin, V., Lytinen,S., Tomuro, N., and Schoenberg, S. 1997; Question Answering from Frequently-Asked Question Files: Experiences with the FAQ Finder System; AI Magazine, Vol. 18, No.2,pp. 57-66.
[7] Zhiping Zheng. 2002; Answerbus question an-swering system; In Human Language Technology Conference (HLT 2002), San Diego,CA, March 24-27.
[8] M. A. Greenwood; Open-Domain Question Answering; Department of Computer Science University of Sheffield, 2005.
[9] http://nlp.stanford.edu/software/classifier.shtml
[10] Xin Li and Dan Roth. 2002; Learning Question Classifiers; In Proceedings of the 19th International Conference on Computational Linguistics (COLING’02), Taipei, Taiwan
[11] http://nlp.stanford.edu/software/CRF-NER.shtml
[12] http://nlp.stanford.edu/software/tagger.shtml
[13] http://start.csail.mit.edu/
Published
2014-11-28
How to Cite
DUY, Lê Nguyễn Bá; QUỐC, Hồ Bảo. XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỎI ĐÁP TỰ ĐỘNG CHO CÂU HỎI FACTOID. JBIS, [S.l.], nov. 2014. Available at: <http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/31>. Date accessed: 22 july 2024.
Section
Bài viết

Keywords

Factoid; Question Classification; Name Entity Regconition; Part of Speech Tagging; Answer Extraction