HƯỚNG ĐẾN SỰ ĐA DẠNG CHO CÁC HỆ THỐNG TƯ VẤN THÔNG TIN

  • Nguyễn Thúy Ngọc Khoa Công Nghệ Thông Tin – ĐH Sư Phạm, Tp. Hồ Chí Minh
  • Nguyễn An Tế Trung Tâm Tin Học - ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh

Abstract

Đứng trước vấn đề quá tải thông tin như hiện nay, các hệ thống tư vấn thông tin đang được nghiên cứu triển khai rất nhiều nhằm mục đích cung cấp cho người sử dụng những thông tin hữu ích và phù hợp với nhu cầu hay mối quan tâm riêng của từng cá nhân. Nhìn chung, nhu cầu của mỗi người là rất đa dạng và thay đổi theo thời gian cũng như theo nhiều yếu tố khác; cách đánh giá của mỗi người đối với những thông tin tư vấn nhận được từ hệ thống dĩ nhiên cũng rất khác nhau. Báo cáo này sẽ đề cập đến vấn đề hướng đến sự đa dạng được thể hiện ở nhiều khía cạnh của các hệ thống tư vấn thông tin. Đây là một yếu tố có mức độ ảnh hưởng quan trọng đến sự đánh giá của người sử dụng đối với những thông tin tư vấn

References

[1] Fernandez-Tobias, I., Cantador, I., Kaminskas, M., and Ricci, F. (2012) Cross-domain recommender systems: A survey of the state of the art. The 2nd Spanish Conference on Information Retrieval, Spain.
[2] Nguyen, T.-N., and Nguyen, A.-T. (2013) Towards context-aware recommendations: Strategies for exploiting multi-criteria communities. The 9th IEEE International Conference on Collaborative Computing: Networking, Applications and Worksharing (CollaborateCom 2013), TX, USA.
[3] Ricci, F., Rokach, L., and Shapira, B. (2011) Recommender systems handbook. Recommender Systems Handbook, F. Ricci, L. Rokach, B. Shapira, and P. B. Kantor, Springer, ISBN: 978-0-387-85819-7.
Published
2014-12-15
How to Cite
NGỌC, Nguyễn Thúy; TẾ, Nguyễn An. HƯỚNG ĐẾN SỰ ĐA DẠNG CHO CÁC HỆ THỐNG TƯ VẤN THÔNG TIN. JBIS, [S.l.], dec. 2014. Available at: <http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/35>. Date accessed: 15 july 2024.
Section
Bài viết

Keywords

Recommnender system; Diversity; Context; Cross-domain