VỀ LUẬT SỐ LỚN

  • Trần Minh Thuyết Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh, Đại học Kinh tế Tp.HCM

Abstract

Bài viết nhằm giới thiệu các loại Luật số lớn cùng cách phân loại; liệt kê các định lý Luật số lớn phổ biến và các Định lý giới hạn trung tâm. Cũng chia sẻ vài nhận xét khi áp dụng chúng vào thống kê.

References

[1] B.V. GNEDENKO (1976), The theory of probability, Mir 1976.
[2] V.S. PUGATREP (1978), Lý thuyết hàm ngẫu nhiên (bản dịch tiếng Việt), NXB ĐH&THCN 1978.
[3] I.N. KOVALENKO, A.A. PHILIPPOVA (1973), Lý thuyết xác suất và thống kê toán (bản tiếng Nga), 1973.
[4] NGUYỄN VIẾT PHÚ, NGUYỄN DUY TIẾN (1983), Cơ sở lý thuyết xác suất, NXB ĐH&THCN 1983.
Published
2014-12-17
How to Cite
THUYẾT, Trần Minh. VỀ LUẬT SỐ LỚN. JBIS, [S.l.], dec. 2014. Available at: <http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/44>. Date accessed: 15 july 2024.
Section
Bài viết

Keywords

Luật số lớn; Định lý giới hạn trung tâm