TOÁN MỜ VÀ VÀI ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ

  • Nguyễn Đình Phư Khoa Toán - Tin học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
  • Hoàng Thị Kiều Trang Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Cần Thơ

Abstract

Toán mờ là lĩnh vực đã và đang được quan tâm rất nhiều vì tính ứng dụng thực tiễn. Báo cáo này giới thiệu những khái niệm cơ bản của Toán mờ, trình bày khả năng nhận dạng, mô phỏng dữ liệu để dự báo trong thống kê và một mô hình mờ cho bài toán kinh tế - đó là mô hình Solow mờ

References

[1] R. P. Agarwal, D. O. Regan, V. Lakshmikantham, A stacking theorem approach for fuzzy differential equations, J. Nonlinear Anal, 55 (2003), pp 299- 312.
[2] T. Allahviranloo, N. A. Kiani, N. Motamedi, Solving fuzzy differential equations by differential transformation method, Information Sciences 179 (2009), 956--966.
[3] L. C. Barros, R. C. Bassanezi, P. A. Tonelli, Fuzzy modeling in population dynamics, J. Ecological Modeling, 128 (2000), pp 27 - 33.
[4] B. Bede, S. G. Gal, Generalizations of the differentiability of fuzzy - number – valued functions with applications to fuzzy differential equations, J. Fuzzy Sets and Systems, 151
(2005), 581 - 599.
[5] B. Bede, L. Stefanini, Generalized differentiability of fuzzy - valued functions, J. Fuzzy Sets and Systems, (2012), http: //dx. doi.org/10.1016/j.fss.2012.10.003.
[6] L. S. Dong, H. Vu, N. D. Phu, The Formulas of the solution for linear – order random fuzzy differential equations, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems 28 (2015), 795-807.
[7] D. Dubois, H. Prade, Operation on fuzzy numbers, Int. J. Syst. Sci. 9 (1978), 613--626.
[8] O. Kaleva, Fuzzy differential equations, Fuzzy Sets and Systems 24 (1987), 301--317.
[9] N. V. Hoa, N. D. Phu, Fuzzy functional integro-differential equations under generalized H-differentiability, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems 26 (2014), 2073--2085.
[10] V. Lakshmikantham and S. Leela, Fuzzy differential systems and the new concept of stability, J. Nonlinear Dynamics and Systems Theory, 1 (2001), 111--119.
[11] V. Lupulescu, On a class of fuzzy functional differential equations, Fuzzy Sets and Systems 160 (2009), 1547--1562.
[12] M. Najariyan, M. H. Farahi, Optimal control of fuzzy linear controlled systems with fuzzy initial conditions, Iranian Journal of Fuzzy Systems 10 (2013), 21--35.
[13] V. Novak, Analysis, Forecasting and Mining Information from Time Series using FTransform and Fuzzy Natural Logic, Institute for Research and Applications of Fuzzy Modeling, Czech Republic, Report in HoChiMinh City, Vietnam.19 -20th Oct, 2015.
[14] Nguyen H. T., A note on the extension principle for fuzzy sets, Journal Math. Anal.Aplications , Vol 64 (1978), pp 369 - 380.
[15] R. Osuna - Gomez, Y. Chalco-Cano, A. Ruflian - Lizana, B. Hernadez Jimenez, Necessary and Sufficient conditions for fuzzy optimality problems, Fuzzy Sets and Systems In Press
(2015), 20p.
Published
2015-12-18
How to Cite
PHƯ, Nguyễn Đình; TRANG, Hoàng Thị Kiều. TOÁN MỜ VÀ VÀI ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ. JBIS, [S.l.], dec. 2015. Available at: <http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/71>. Date accessed: 16 june 2024.
Section
Bài viết

Keywords

Tập mờ; Logic mờ; Mờ lớp; Ánh xạ mờ; Biến đổi mờ; Giải tích mờ; Lý thuyết nhận dạng; Tối ưu hóa mờ và Ra quyết định; Mô hình Solow