PHÁT TRIỂN TẬP SAN TIN HỌC QUẢN LÝ TRÊN NỀN TẢNG HỆ THỐNG OJS TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

  • Lê Thị Quỳnh Nga Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Doanh – ĐH Kinh Tế HCM
  • Nguyễn Mạnh Tuấn Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Doanh – ĐH Kinh Tế HCM

Abstract

Để quản lý hiệu quả các công việc của một tạp chí, bao gồm quá trình nộp bài, nhận bài, phân công phản biện, xuất bản và lưu trữ các số của tạp chí, cần thiết có một hệ thống thông tin giúp Ban biên tập có thể điều phối được các công việc. Tuy nhiên, với những khó khăn cũng như ràng buộc về kinh phí, thời gian, và trình độ của đội ngũ phát triển, nên để phát triển một hệ thống thông tin như vậy không phải là điều đơn giản.  Bài báo này mô tả quá trình phát triển hệ thống quản lý trang Tập san Tin học Quản lý tại trường Đại học Kinh Tế tp.HCM trên nền tảng hệ thống mã nguồn mở OJS (Open Journal System). Với việc sử dụng OJS đã giúp giảm đáng kể thời gian, chi phí cho việc phát triển hệ thống, tăng độ tin cậy và dễ dàng tích hợp với các hệ thốn khác. Dự án được xây dựng tuân theo các giai đoạn của vòng đời phát triển hệ thống (System Developement Life Cycle – SDLC). Chúng tôi hi vọng rằng kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp ích cho những ai đang và có nhu cầu xây dựng hệ thống tương tự

References

[1] Cyzyk, M., & Choudhury, S. (2008). A survey and evaluation of open-source electronic publishing systems. unpublished paper, Sheridan Libraries staff research.
[2] Edgar, B. D., & Willinsky, J. (2010). A survey of scholarly journals using Open Journal Systems. Scholarly and Research Communication, 1(2).
[3] GoogleScholar. (n.d.). Inclusion Guidelines for Webmasters. Retrieved 01/11/2015, 2015, from https://scholar.google.com/intl/en/scholar/inclusion.html
[4] VJOL. (2015). Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến - Giới thiệu Website. Retrieved 8/11, 2015, from http://www.vjol.info/index.php/index/about/
[5] Willinsky, J. (2005). Open Journal Systems: An example of open source software for journal management and publishing. Library Hi Tech, 23(4), 504-519.
Published
2015-12-18
How to Cite
NGA, Lê Thị Quỳnh; TUẤN, Nguyễn Mạnh. PHÁT TRIỂN TẬP SAN TIN HỌC QUẢN LÝ TRÊN NỀN TẢNG HỆ THỐNG OJS TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM. JBIS, [S.l.], dec. 2015. Available at: <http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/74>. Date accessed: 16 june 2024.
Section
Bài viết

Keywords

OJS; jBIS; open journal systems; electronic publishing

Most read articles by the same author(s)