Announcements

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

2016-12-21

HỘI THẢO KHOA HỌC

“HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ – ISBM16”

 

Đơn vị tổ chức: Đại học Kinh tế TP.HCM

Đơn vị phối hợp: Đại học Bách Khoa TP.HCM, Đại học Ngân Hàng TP.HCM, Đại học CNTT TP.HCM, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Tài chính Marketing.

 

PHẦN 1: CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Thời gian: 7g30 – 12g30, thứ 7 ngày 24 tháng 12 năm 2016

Địa điểm: Hội trường A.103 – Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM 

- 07:30 – 08:00           Đăng ký (Registration)

- 08:00 – 08:15           Khai mạc hội thảo (Welcome Speech)

- 08:15 – 09:15           Báo cáo nghiên cứu toàn thể (Plenary Talk)

“Advanced Research in Management Information Systems”

Prof. Jengchung Victor Chen, National Cheng Kung University

- 09:15 – 09:30           Giải lao (Coffee-Break)

- 09:30 – 12:30           Các phiên báo cáo song song (Parallel Sessions)

Read more about CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO