KHOA TIN HỌC QUẢN LÝ 33 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

  • Vũ Thị Liên Hương

Abstract

Khoa Tin học quản lý của trường Đại học Kinh tế Tp.HCM ngày nay, tiền thân từ khoa Thống kê-Toán  của  trường. Ngay  từ năm 1978, ở khoa này đã đào  tạo các sinh viên ngành Khoa học Xử lý Thông tin kinh tế, bắt đầu từ lớp sinh viên XLTT K4 cho đến nay. 
Published
2014-11-26
How to Cite
HƯƠNG, Vũ Thị Liên. KHOA TIN HỌC QUẢN LÝ 33 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG. JBIS, [S.l.], nov. 2014. Available at: <http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/8>. Date accessed: 22 july 2024.